Het dierenduel

Het dierenduel

Het dierenduel

Het dierenduel

Showprogramma waarin vier duels tussen opponenten uit de dierenwereld, over de relatie tussen (huis)dier en de mens, worden uitgevochten in een tot boksring omgebouwde studio met de eigen achterban als publiek. Dierenwelzijn en dierenbelangen zijn op dit moment hot. Zo hot dat tegenstanders elkaar soms letterlijk en figuurlijk in de haren vliegen. Het groeiende bewustzijn van onze omgang met dieren heeft zelfs geresulteerd in twee kamerzetels voor de Partij voor de Dieren, een partij die hartstochtelijk omarmd wordt door menig intellectuele bekende Nederlander, maar die bij even zoveel anderen irritatie oproept. Twee kandidaten met een tegengestelde mening gaan met elkaar in debat: Stichting Varkens in Nood bindt de strijd aan met Varkens in Zicht, Partij voor de Dieren met het CDA, een die-hard dierenactivist met het hoofd van een proefdiercentrum, productschap Vlees met de Vegetariërsbond. Deze duels vinden niet plaats achter katheders, maar in de boksring. De vier stellingen gaan over onze omgang met productiedieren, huisdieren, proefdieren en over onze kijk op vleesconsumptie in de toekomst. Ook het scheidsrechter/presentatieduo vertegenwoordigt twee uitersten: Van Holst Pellekaan prodierenkamp en Torenstra, die al de maatschappelijke commotie over dieren volstrekt overdreven vindt. Maar het publiek beslist wie een duel wint, zoals de burger uiteindelijk bepaalt hoe het lot van onze dieren er uit zal zien. Hij is immers de consument. Presentatie: Karen van Holst Pellekaan en Waldemar Torenstra.

advertentie