Buitenhof 11 november 2007

Frank van Dalen, Noë van Hulst, Ger Koopmans, Pieter Hofstra, Jan Casteleijn

Buitenhof 11 november 2007

Frank van Dalen, Noë van Hulst, Ger Koopmans, Pieter Hofstra, Jan Casteleijn

Buitenhof 11 november 2007:

*De nationale coming-out-dag
COC-voorzitter Frank van Dalen aan het woord over de zin en onzin van de nationale coming-out-dag voor homo's en lesbiennes die het kabinet jaarlijks op 11 oktober wil houden. Het COC Nederland heeft lof maar ook forse kritiek op de emancipatie nota homoseksualiteit van minister van Onderwijs Ronald Plasterk.

*De wereld op weg naar een crisis
De wereld koerst aan op een dure, vuile en onzekere toekomst. Deze conclusie trok het Internationaal Energie Agentschap, de belangrijkste energie denktank in haar jaarlijkse rapport. De energiehonger van China en India is veel groter dan verwacht en kan leiden tot een slepende oliecrisis. De prijs van een vat olie stijgt met de dag, de vraag neemt toe en de productie wordt niet of nauwelijks verhoogd. In Buitenhof te gast Noë van Hulst, per 1 januari secretaris-generaal van het Internationaal Energie Forum, de organisatie van Olieproducerende en olieconsumerende landen.

*Het wordt steeds mooier op de weg
Binnen een maand komt minister Eurlings met zijn oplossing om een einde te maken aan de files in Nederland . Zijn voorgangers is het tot nu toe niet gelukt, maar deze minister belooft een 'eerste uitvoerbare, betekenisvolle en onomkeerbare stap' te zetten. Kilometerheffing staat centraal: niet langer belasten op bezit maar op het gebruik van de auto. Maar dan moet ons belastingstelsel op de schop en ook technologisch zijn er voor de invoering ingrijpende veranderingen nodig. Kiezen we voor slimme camera's, een satellietsysteem of toch de tolpoortjes? Komt minister Eurlings er wel uit of zit hij ook vast? Een discussie over de files met Ger Koopmans (CDA), Pieter Hofstra (VVD) en Jan Casteleijn (directeur Imtech Infra).

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Frank van Dalen over de nationale coming-out-dag

vanaf PT-58M-29S

Noé van Hulst over rapport Internationaal Energie Agentschap

vanaf PT-44M-45S

Noé van Hulst over rapport International Energy Forum

vanaf PT-44M-9S

Casteleijn, Koopmans en Hofstra over file

vanaf PT-27M-23S

Daniël in de leeuwenkuil

vanaf 00:12:01

Toch liet Rouvoet zich een paar zondagen geleden door zijn christelijke chauffeur Ed naar Drachten rijden, waar in de plaatselijke Bethel-gemeente een zogenaamde “mannenspecial” plaats vond, hetgeen onder meer betekende dat de minister ten overstaan van achthonderd mannenbroeders een optreden weggaf. Bij die gelegenheid zei de minister dat hij zich graag wil spiegelen aan de bijbelse figuur Daniël, die ook in een volstrekt seculiere omgeving de ongelovige machthebbers moest dienen. Maar blijf je trouw aan God dan sleept God je er wel doorheen, aldus Rouvoet. U kent natuurlijk allemaal het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Daniël werd daarin geworpen, omdat hij zijn eigen God aanbad en niet die van koning Darius. Gelukkig herkenden de leeuwen de ware gelovige en vraten zij Daniël niet op. Een mooi verhaal, maar kent u ook het vervolg? De volgende morgen werd Daniël ongedeerd uit de leeuwenkuil gehaald. “Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten”, zei hij tegen de koning. De tegenstanders van Daniël beweerden echter dat de leeuwen Daniël niet hadden opgepeuzeld, omdat zij geen honger hadden. Om de proef op te som te nemen liet Darius de tegenstanders van Daniël oppakken. En die liet hij - plus al hun vrouwen en kinderen, naar het schijnt 244 in getal – in de kuil werpen. En zij werden allen aan stukken gescheurd. Het bewijs was geleverd: de God van Daniël bestond. Graag wil ik, gemeente, op deze zondagmorgen even stil staan bij het lot van die schuldeloze vrouwen en kinderen die destijds in de leeuwenkuil zijn gekieperd om het gelijk van Daniël aan te tonen. Zelfs hun beenderen werden vermorzeld, staat er geschreven. Massamoord noem je zoiets tegenwoordig, en de vraag wat die vrouwen en kinderen eigenlijk hebben misdaan zou ik op deze morgen graag aan onze minister Rouvoet willen meegeven – tenminste, als hij kijkt. Nederlandse christenen leven, net als Daniël, in een seculiere wereld. Zo bracht dezelfde minister Rouvoet deze week nog een bezoekje aan het Montaigne Lyceum in Den Haag. De filosoof Michel de Montaigne was niet alleen een van de grootste cynici uit de Westerse geschiedenis, maar ook een enorme drinkebroer en levensgenieter. En uitgerekend op dat Montaigne Lyceum trok de minister ten strijde tegen drankmisbruik en hield hij de leerlingen voor dat alcohol slecht is voor het voorste gedeelte van de hersenen. Dat is ontegenzeggelijk waar, maar ik stelde mij voor dat Jezus op het Laatste Avondmaal de wijn wil inschenken en dat net op dat moment André Rouvoet binnen komt hollen en roept: “Heere, niet doen! Dat is slecht voor de frontaalkwab!”. “De mens is een malloot, hij zou nog geen vlo in elkaar kunnen zetten, maar hij schept zich goden bij de vleet”, heeft Montaigne eens gezegd. Om tot die conclusie te komen had Montaigne geen verblijf in de leeuwenkuil nodig.