Buitenhof 25 november 2007

Ab Klink, Geert Mak, Frans Timmermans, Bertus Hendriks

Buitenhof 25 november 2007

Ab Klink, Geert Mak, Frans Timmermans, Bertus Hendriks

Buitenhof 25 november 2007:

*De zorg volgens Klink
In Buitenhof het eerste lange tv-interview met Ab Klink, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In welk opzicht onderscheidt de CDA-minister zich van zijn liberale voorganger Hoogervorst? Wat valt er, na de invoering van het nieuwe zorgstelsel, de komende jaren nog te verbeteren of te veranderen in de zorg? En hoe bevalt het hem eigenlijk om, als voormalig man van de wetenschap en de analyse, nu dagelijks aan het roer te staan van een ministerie?

*De toekomst van Europa
Europa staat aan de vooravond van een turbulent decennium. Er ligt een principeakkoord over het Hervormingsverdrag maar de tegenstellingen tussen de Europese landen en burgers lijken scherper dan ooit. In Buitenhof een debat tussen twee Europeanen: schrijver Geert Mak en staatssecretaris Frans Timmermans. Over de toekomst van Europa, de lessen van het verleden en de valkuilen op weg naar meer politieke en culturele saamhorigheid.

*Midden Oosten Conferentie in Annapolis
In Buitenhof een gesprek met Midden Oostendeskundige Bertus Hendriks over de Midden Oosten Conferentie die aanstaande dinsdag in Annapolis (VS) wordt gehouden. Hendriks gaat in op de cruciale rol die Saudi Arabie op deze conferentie speelt. Het land onderhoud geen diplomatieke betrekkingen met Israel maar zet nu zijn kaarten op vrede. Wat is de inzet van deze conferentie? Wat staat er op het spel en wat zijn de consequenties van een mislukking? En zal Annapolis een Palestijnse staat naderbij brengen?

Columnist: Jos de Beus

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Bekijk hier de uitzending van Buitenhof 25 november 2007 waarin Timmermans sprak over de toekomst van Europa

vanaf PT-34M-12S

Redmiddel tegen ontsporing jongens

vanaf 00:22:12

Ik doe een voorstel om kabinet en Kamer op één lijn te krijgen. Allereerst moet er een landelijke registratie komen van het beleid in alle gesegregeerde steden en overbelaste wijken. Het maakt niet uit welk ministerie dit opzet. Het gaat erom dat we een feitelijk voortschrijdend inzicht krijgen in de vraag welke experimenten werken en wat weggegooid geld is. Zo kan het gespreksonderwerp worden afgenomen van opgefokte media en megalomane managers in de publieke sector. Dan moeten politieke leiders ontwaken uit de droom van goedkope ontsnapping. Wie schermt met verhuizing binnen de huidige generatie, pendelen naar Willemstad of Tanger, grootscheepse uitzetting of terugkeer, die vernietigt elke prikkel tot gezamenlijke lotsverbetering door wantrouwende buurtgenoten. Wie Kanaleneiland en Slotervaart voorstelt als missiegebieden en getto’s, die miskent dat het om eeuwenoude steden gaat en onze eigen nieuwkomers aldaar geboren. We willen wederkerigheid plus burgerzin, niet afhankelijkheid van de overheid en slachtoffergedrag door daders. De belanghebbenden moeten uitgaan van eigen verantwoordelijkheid. Er staat geschreven: “Allah verandert niet wat er in mensen is zolang zij niet veranderen wat er in henzelf is”. De beschamende straatterreur moet een trotse buurt worden waarin niemand zich opgesloten voelt. Mokkende vaders komen uit hun koffiehuizen, lijdelijke moeders uit hun keukens, en machteloze predikers uit hun moskeeën. Geslaagde familieleden en beroemde rolmodellen, ook de meiden, moeten meewerken aan opheffing van schooluitval en bendevorming. Gezagsdragers moeten hun ambitie niet tonen in druk overleg maar in ontmoetingen die respect afdwingen onder afglijdende jongens. Daarvoor wordt een professioneel leger van allerlei buurtwerkers opgebouwd met worteling in de gemeenschap en ervaringskennis. Wie resultaten boekt verdient meer bevoegdheid, een hogere rang, en meer lof van politici en journalisten. Wat hebben we aan straat coaches die een blokje om fietsen wanneer een bendeleider boe roept? Een greep op alle jonge klaplopers en boeven vergt bovendien initiatieven die het wijkniveau overstijgen. Het zouden niet de Poolse vaklui moeten zijn die onze 21ste eeuw bouwen maar vaklui uit achterblijvende minderheden en regio’s. Welke grote ondernemingen en publieke werken sluiten een bijzondere CAO voor tewerkstelling van duizenden jongeren met potentiële startkwalificaties? Het zouden ook niet enkel de gezinsbegeleiders, onderwijzers, leraren, leden van sportverenigingen en geestelijken moeten zijn die de heropvoeding dragen. Voor onverbeterlijke jongens zijn corvee in de buurt en uitplaatsing in internaten onvermijdelijk. Mijn politicus van 2007 wordt degene die een einde maakt aan de alarmerende toename van jeugdige gedetineerden.

Atie Schipaanboord

vanaf 00:38:44

Atie Schipaanboord is directeur Beleid en Innovatie bij de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF). Atie Schipaanboord is sinds 2004 werkzaam bij de NPCF. Schipaanboord is verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau, de ontwikkeling van beleid, het opzetten van projecten en de start van innovaties. Hiervoor werkte ze bij de Consumentenbond en was daar verantwoordelijk voor het beleidsterrein gezondheidszorg en voeding. Ook vorige werkzaamheden betroffen consumentenwerk maar dan Europees en internationaal georiënteerd.

Bertus Hendriks

vanaf 00:44:44

Bertus Hendriks is een Nederlandse journalist en Midden-Oostendeskundige. Hij werkte als docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1989 werkt Hendriks bij Radio Nederland Wereldomroep. Zijn werkterrein omvat het gehele Midden-Oosten inclusief de Maghreblanden. Van 1966 tot 1967 was hij voorzitter van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA), in de jaren zeventig voorzitter van het Nederlands Palestina Komitee.