Boeken

Floris Cohen - De herschepping van de wereld

Boeken

Floris Cohen - De herschepping van de wereld

In de jaren zeventig is Floris Cohen wetenschapshistoricus geworden om antwoorden te zoeken op klassieke vragen. Hoe en waarom vond de Verlichting plaats in Europa? Cohen heeft ze gevonden en in 'De herschepping van de wereld' legt hij uit hoe.

Rond 1600 is met de herschepping van de wereld een begin gemaakt. Ook eerder al hadden geleerden erover nagedacht hoe de wereld in elkaar zit. Grieken en Chinezen, Europeanen en Arabieren, monniken en leken, filosofische scholen en solistische denkers, allemaal hadden ze geprobeerd achter de werking van de natuur te komen.Hun denkwerk mocht nog zo aannemelijk lijken, achteraf hield het geen steek. Tussen 1600 en 1700 hebben pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton er een radicaal nieuwe draai aan gegeven.
Uit hun aanpak en zienswijze is onze moderne natuurwetenschap voortgekomen. Was dat niet gebeurd, dan leefden we nu nog in de Middeleeuwen. Hoe heeft deze omwenteling zich in feite voltrokken? Hoe heeft ze ooit kunnen plaatsvinden? En hoe komt het dat ze in Europa plaatsvond? Waarom niet in een andere hoog ontwikkelde beschaving, zoals het oude China of de toenmalige Islamwereld?