Boeken

Egbert Tellegen - Het utopisme van de drugsbestrijding

Boeken

Egbert Tellegen - Het utopisme van de drugsbestrijding

Egbert Tellegen blikt terug op bijna een eeuw strijd tegen verslavende roesmiddelen.

In 2009 is het honderd jaar geleden dat met een conferentie in Shanghai de wereldwijde drugsbestrijding begon. Het doel was om het gebruik van drugs die van natuurproducten als coca, papaver en hennep, en later ook die van synthetische stoffen worden vervaardigd, uit te bannen.
Nederland heeft in deze strijd een unieke rol vervuld als vrijwel continue dwarsligger.
Overigens is Tellegenvan mening dat drugbestrijding een vorm van utopisme is, waaraan alle nadelige effecten kleven, die aan utopische strevingen eigen zijn.