Boeken

Trudy Dehue - De depressie-epidemie

Boeken

Trudy Dehue - De depressie-epidemie

Een gesprek met hoogleraar wetenschapsgeschiedenis Trudy Dehue over haar boek De depressie-epidemie; een geschiedenis van de neerslachtigheid.

Nederland hoort tot de meest welvarende, vrije en gelukkige landen, zo constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk zijn anti-depressiva de meest geslikte medicijnen; talloos zijn de andere therapieën, de zelfhulpboeken en de internetpagina's over depressiviteit. En dan stellen deskundigen dat depressie nog grotendeels onderbehandeld is!

Is depressie een biologisch bepaalde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt?
Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan?
Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal?