VPRO Thema

Proost!

VPRO Thema

Proost!

Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Het aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren tussen de tien en vijftien jaar is in de afgelopen jaren verzesvoudigd, koppen de kranten. Bijna alle misdrijven in het weekend zijn alcohol gerelateerd, scholen passen op maandagochtend hun lesprogramma's aan vanwege het geringe bevattingsvermogen van hun nog verdoofde leerlingen.

Alcoholmisbruik door jongeren, een mediahype of echt een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en een maatschappelijk probleem?