Noorderlicht

Noorderlicht

Opereren tegen diabetes We eten te veel, bewegen te weinig en daarom is type-2 suikerziekte hard op weg uit te groeien tot een epidemie. Een erg efficiënte remedie is een maagdarmoperatie. De maag wordt verkleind en de dunne darm omgelegd, waardoor een stuk daarvan niet meer kan worden gebruikt. Mensen vallen daardoor af en genezen van de diabetes. Maar het vetverlies lijkt van dat laatste niet de voornaaste oorzaak te zijn. ’t Zit ‘m in hormonen uit de dunne darm, blijkt uit onderzoek van de Leidse hoogleraar Hanno Pijl. ----- Kort wetenschapsnieuws Met muesli meer mannetjes Prozac tegen lui oog Hommel leert stelen ----- Het einde van de wereld Deze week verschijnt het boek 'Exit Mundi' van wetenschapsjournalist Maarten Keulemans. Daarin beschrijft hij allerlei denkbare en ondenkbare, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt in elk geval plausibele, manieren waarop de mensheid, de wereld en het heelal ten onder kunnen gaan. 'Exit Mundi' van Maarten Keulemans wordt uitgegeven door Bruna Uitgevers, ISBN 978 90 229 9406 1 ----- Meertaligheid De meerderheid van de wereldbevolking spreekt naast z’n moedertaal nog een of meer andere talen. Hoe gaan de hersenen daarmee om? Dat is waar Ton Dijkstra, hoogleraar cognitieve psychologie zich mee bezig houdt. Op vrijdag 9 mei houdt hij zijn oratie. ----- De binnenlandreportage Ten behoeve van de boeren houdt het Friese waterschap, oftewel wetterskip Fryslan, de grondwaterstand heel erg laag. Dat heeft tot gevolg dat de palen van heel veel huizen gaan rotten, en dat leidt weer tot scheuren en verzakkingen. Het waterschap geeft geen of bijna geen schadevergoedingen. Het voorstel van het provinciebestuur was om in plaats van schadevergoedingen een algemene informatiefolder uit te geven en een proef met een hogere waterstand in de zomer. Dat voorstel is nu afgewezen door de Provinciale Staten. Wat nu?

advertentie