Noorderlicht Radio

Noorderlicht Radio

Zeespiegeldaling in de Kaspische Zee   Tussen 1939 en 1977 zakte het niveau van de Kaspische Zee 3 meter. Sindsdien is het weer bijna zo veel gestegen. De Delftse geoloog Bob Hoogendoorn onderzoekt waarom dat gebeurt. Hij doet sinds 2000 grondboringen in alle landen rond de Kaspische Zee. Daaruit blijkt dat die heftige waterspiegelbewegingen al eeuwen aan de gang zijn. En daaruit kunnen we dan weer iets leren over wat er gebeurt als de zeespiegel elders in de wereld als gevolg van de klimaatverandering ook gaat stijgen.   -----   Wetenschapsnieuws   - Asteroïden zoeken in Soedan - Visolie verbetert koeienscheet- Het verlangen naar amputatie   -----   Vrouwelijke Hoogleraren   In Nederland is ongeveer de helft van de bevolking vrouw, maar voor slechts 11% van de hoogleraren is dat ook het geval. Daarmee zitten wij in Europa met Malta en België in de bezemwagen. De universiteiten voeren talloze redenen aan voor deze achterstand: er zijn te weinig hoogleraarsposten of er is te weinig vrouwelijk potentieel. De Nijmeegse organisatiewetenschapper Marieke van den Brink onderzocht of die redenen deugen.   (presentatie: Remy van den Brand)  

advertentie