Noorderlicht Radio

Noorderlicht Radio

Ongezonde gebouwen

Nu de vergrijzing in aantocht is, wordt de noodzaak om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen steeds groter. Dat kan door veranderingen in leefstijl en gezondheidszorg, maar ook andere bouwtechnieken kunnen hieraan bijdragen.

Bouwkundige Francesco Franchimon onderzocht hoe ziekterisico’s van ouderen beïnvloed kunnen worden door op een andere manier te bouwen. Ventilatie, riolering en waterleiding werden in de negentriende eeuw geïntroduceerd om de volksgezondheid te bevorderen. Nu blijken die voorzieningen ook gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen: virussen kunnen zich via ventilatiesystemen verspreiden en bacteriën gedijen in warm-waterleidingen. Het aantal bejaarden neemt toe en daarmee de groep die kwetsbaar is voor ziekten. Volgens Franchimon kunnen bouwkundigen een bijdrage leveren aan hun gezondheid 

-----

Wetenschapsnieuws

Gezonde keus leidt tot ongezond gedrag Dieren en ritmegevoel-----

Natuurkunde voor biologen

Biologen zouden meer verstand moeten hebben van wiskunde, informatica en natuurkunde, vindt Nynke Dekker, hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU in Delft. Biologen doen steeds vaker onderzoek op nano-schaal, waarme zij zich begeven op het terrein van de natuurkundigen.

Natuurkundigen worden steeds handiger in het manipuleren van afzonderlijke moleculen. Het vasthouden, draaien en trekken aan DNA-strengen is voor natuurkundigen inmiddels routine. Dat heeft grote gevolgen voor de biologie: door DNA te manipuleren, kun je bijvoorbeeld voorkomen dat een cel zich deelt en dus ook dat die uitgroeit tot tumorcel. Volgens Dekker staat er dan ook een revolutie in de biologie voor de deur. Een van de gevolgen zal zijn dat genetische screenings snel, goedkoop en alledaags worden. En dat biologen, als ze bij willen blijven, razendsnel hun natuurkunde moeten bijspijkeren.

 

advertentie