Noorderlicht Radio 12 mei 2009

Noorderlicht Radio 12 mei 2009

You never walk alone Onder deze titel geeft de Nijmeegse hersenonderzoeker Harold Bekkering zondag 17 mei de Paradisolezing over de vraag hoe wij, door naar anderen te kijken, hun gedrag en dat van onszelf leren voorspellen en daarmee leren ons als sociale wezens te gedragen. Om sociaal te kunnen functioneren, moeten wij voorspellen wat anderen doen. En om dat te kunnen, moeten wij die activiteit zelf al eens gedaan hebben.   Als je iemand een kopje ziet grijpen, weet je vaak voordat diegene het kopje oppakt al wat hij of zij ermee gaat doen: hetzij drinken, of (soms, als er te weinig champagneglazen zijn) proosten. Maar je weet van te voren dat hij dat kopje niet naar z’n oor brengt. Hoe achterhalen we de intentie van een ander? Er zijn aanwijzingen dat we twee verschillende systemen in onze hersenen hebben om andermans acties te begrijpen: een gedeelte van ons eigen motorische systeem, ook wel vaker aangeduid als het spiegelsysteem. De zenuwcellen in dat systeem worden niet alleen actief als je zelf een bepaalde actie onderneemt (bijvoorbeeld een kopje oppakken), maar ook als je iemand anders dat ziet doen. Het andere systeem waarmee wij ons verplaatsen in de ander is het zogenaamde Theory of Mind-systeem, een mentaal systeem. In de Paradisolezing gaat Bekkering in op vragen als hoe ontwikkelen deze systemen zich in kinderen? Hoe zouden beide systemen naast elkaar kunnen functioneren? En wat zou er eventueel mis kunnen gaan met mensen die moeite hebben met het oppikken van andermans intenties, zoals autisten?   -----   Wetenschapsnieuws   Oude moeder leeft langer Het gaat goed met de bij Tussen Kunst en Wetenschap -----   Eten en stress Mensen die last hebben van stress eten meer. Volgens bioloog Jurriaan Born komt dat doordat de hersengebieden die signaleren dat het lichaam verzadigd zou moeten zijn, dan minder actief zijn.

advertentie