Noorderlicht Radio

Noorderlicht RadioWetenschapsnieuws

Van de website van Noorderlicht.

Mens & techniek

De relatie tussen mens en techniek verandert door allerlei nieuwe uitvindingen. Nu wordt techniek vooral vertegenwoordigd door apparaten die je kunt aan- of uitzetten en die iets voor je doen wat je zelf niet kunt, of waar je geen zin in hebt. Maar langzaam maar zeker worden steeds meer autonome systemen ontwikkeld, die bijvoorbeeld automatisch reageren op de omgeving of ingebouwd worden in het lichaam. Dergelijke veranderingen betekenen dat techniek-ethici zich met andere vragen moeten gaan bezighouden. Techniek-filosoof Peter Paul Verbeek legt uit in Noorderlicht.   (Presentatie: Pieter van der Wielen)

advertentie