Noorderlicht Radio

Noorderlicht Radio

Comeback van de kiekendief

De grauwe kiekendief was bijna niet meer. Maar dankzij kleine satellietzenders die de kiekendieven op hun rug dragen, zijn de roofvogels te volgen tijdens hun reis naar de Afrikaanse overwinteringsgebieden en kennis over hun leven helpt wellicht de vogels beter te beschermen. Vooralsnog nemen de aantallen in de Groningse broedgebieden weer gestaag toe. Ben Koks van de stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Christiane Trierweiler van de Rijksuniversiteit Groningen  hebben ontdekt dat de vogels een stop-over maken in het onherbergzame oosten van Marokko en binnenkort gaan ze daar een kijkje nemen. In Noorderlicht vertellen ze over hun verwachtingen.

advertentie