Het 100-jarige bestaan van de vereniging Het Friesch Vogelvangersbelang

Achter de Skûle (achter de schuilhut). De vereniging Het Friesch Vogelvangersbelang bestaat dit jaar 100 jaar. Deze vereniging behartigt de belangen van de wilsterflappers.

Het 100-jarige bestaan van de vereniging Het Friesch Vogelvangersbelang

Achter de Skûle (achter de schuilhut). De vereniging Het Friesch Vogelvangersbelang bestaat dit jaar 100 jaar. Deze vereniging behartigt de belangen van de wilsterflappers.

Wilster is het Fries voor goudplevieren. Het wilsterflappen is een traditionele jachtmethode, de vogels worden met een net gevangen. De wilster geldt als een delicatesse en werd vroeger geëxporteerd naar vooral Engeland. Sinds 1978 is de jacht op goudplevieren verboden. Wel wordt de kennis en kunde van de wilsterflappers nu ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. De vogels, zoals kieviten, goudplevieren en kemphanen, die ze nu met hun netten vangen, worden geringd, gewogen en gemeten. Door de samenwerking tussen biologen en wilsterflappers kan deze oude traditie blijven bestaan.

advertentie