VPRO Import: Waar het fout ging

VPRO Import: Waar het fout ging

WAAR HET FOUT GING: Wat gebeurt er als de rijken steeds rijker worden? David Sington gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak van de financiële crisis. Drie jaar nadat de financiële crisis wereldwijd toesloeg, lijkt er niets veranderd te zijn. De overheid en het huidige politieke systeem blijven in grote mate afhankelijk van de financiële sector. Een sector die niet in staat lijkt te zijn om de veranderingen door te voeren en hun zaken transparanter te maken in een wereld waarin de rijken steeds rijker worden. Sington wil dat er dingen veranderen. Hij probeert uit te leggen wat de onderliggende oorzaak van de afgelopen crisis is. Bekende economen en experts komen aan het woord zoals vastgoed-expert Robert Shiller, winnaar van de Nobelprijs Joseph Stiglitz en historische econoom Louis Hyman. Verder legt Singtonon zijn oor te luister bij kenners van Wallstreet. Slachtoffers van de crisis komen ook aan het woord zoals Ed Andrews, economisch verslaggever bij de New York Times. Met een ironische knipoog wisselt Sington de interviews af met korte animaties en reclames uit de periode tussen de jaren dertig en zestig. De oorspronkelijke titel The Flaw verwijst naar de verkeerde vooronderstelling die ten grondslag ligt aan de in de economische vrije markttheorie van Alan Greenspan. Deze theorie gaat er van uit dat een vrije markt zichzelf corrigeert en stuurt zodat regulering door de overheid niet nodig is. Zelf gaf Greenspan tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres schoorvoetend toe dat hij dit niet had voorzien. De film laat goed zien hoe buitensporige inkomensongelijkheid leidt tot economische instabiliteit.

advertentie