Buitenhof

Jan Kees de Jager, Sjoerd Rodenhuis

Buitenhof

Jan Kees de Jager, Sjoerd Rodenhuis

Buitenhof 28 oktober 2012:

*Jan Kees de Jager
Het afscheidsinterview met de minister van Financiën Jan Kees de Jager. Nu het nieuwe kabinet vorm krijgt en binnen afzienbare tijd op het bordes zal staan maakt Jan Kees de Jager (CDA) zich op de politiek te verlaten. Tijdens de grootste crisis sinds de jaren dertig was hij als minister van Financiën verantwoordelijk voor de staatskas, en reisde hij veelvuldig op en neer naar Brussel om de Nederlandse belangen te behartigen. Hoe kijkt hij terug op zijn ministerschap.

*De strijd tegen borstkanker
Volgens een studie in het Verenigd Koninkrijk zal het aantal oudere vrouwen dat borstkanker krijgt in 2040 verviervoudigen. Staat zo’n explosieve groei van het aantal borstkankerpatiënten ons ook hier in Nederland te wachten? En, hoever zijn we eigenlijk in het vinden van een antwoord op deze levensbedreigende ziekte? In Buitenhof arts en onderzoeker Sjoerd Rodenhuis, die als medisch oncoloog verbonden is aan het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek.

Schuim & As met Jelle Brandt Corstius