Gesprek op 2

Paul de Beer

Gesprek op 2

Paul de Beer

Paul de Beer is de enige vakbondsprofessor die ons land kent. Paul Rosenmöller praat met hem over de verdeeldheid in de vakbeweging, de invloed van de crisis en globalisering op de arbeidsmarkt en het dalende ledenaantal van de vakbond. Zowel FNV als CNV kampen met verdeeldheid en vergrijzing. Waarom zitten de bonden in het defensief en wat zijn de gevolgen? Kan de wetenschap redding brengen? Paul de Beer is hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe ziet hij de toekomst van de vakbeweging? Hoe raken jongeren weer geïnteresseerd? En wat zijn de belangrijkste thema's voor de toekomst?

advertentie