Boeken

Jos Palm, Peter Raedts

Boeken

Jos Palm, Peter Raedts

Wim Brands praat met historicus en journalist Jos Palm over zijn boek Moederkerk, waarin hij in een persoonlijk geschiedenisverhaal de ondergang van het Nederlandse katholicisme schetst. En Peter Raedts, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, vertelt over zijn boek De ontdekking van de Middeleeuwen. Tot aan het einde van de achttiende eeuw werden de Middeleeuwen afgedaan als een barbaars tijdperk tussen de klassieke Oudheid en de Verlichting, rond 1800 veranderde dat ineens. Peter Raedts laat zien hoe deze radicale breuk samenhangt met de opkomst van de moderne nationale staat en met de overgang van een agrarische naar een geïndustrialiseerde samenleving.