Z@pp TV Lab

Nieuw ding

Z@pp TV Lab

Nieuw ding

Een activerend programma waarin een groep kinderen van een basisschool, niet gehinderd door regels, nut of logica, een creatieve invulling geeft aan een fantasiewoord. Het leukste idee wordt op ware grootte gebouwd door een team Handige Harries.