24 uur met...

Hero Brinkman

24 uur met...

Hero Brinkman

Interessante gesprekken, opmerkelijke ontboezemingen en veel gelanterfant. Politicus Hero Brinkman is te gast.