Buitenhof

Ilja Boelaars, Paul le Doux, Thomas Ronnes, Peter Oskam, Theo de Roos, Barbara Baarsma, Henk Krol

Buitenhof

Ilja Boelaars, Paul le Doux, Thomas Ronnes, Peter Oskam, Theo de Roos, Barbara Baarsma, Henk Krol

Buitenhof 26 mei 2013:

*Doorbraak in de pensioendiscussie?
Zijn onze ondoorzichtige pensioenen toe aan een rigoureuze verandering? Drie politieke jongerenorganisaties (de JOVD, Jonge Democraten en Jonge Socialisten) stellen gezamenlijk het huidige stelsel ter discussie. Het is volgens hen de hoogste tijd om de fundamentele problemen rondom het pensioen aan te pakken. Maar lukt het ze de belangenstrijd tussen jong en oud te doorbreken? In Buitenhof daarover Ilja Boelaars, Paul le Doux en Thomas Ronnes.

*Nederland veiliger én goedkoper?
Is het mogelijk honderden miljoenen te bezuinigen op het gevangeniswezen en het Openbaar Ministerie en Nederland toch veiliger te maken? Daarover in Buitenhof: Peter Oskam, Tweede Kamerlid CDA, oud-rechter en oud-officier van justitie en Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht en raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch. De Roos nam vorige week afscheid als hoogleraar en waarschuwde voor de hoge verwachtingen van burgers van de rechtspraak.

*Weg met de kortingen voor 65-plussers
Verlaagde toegangsprijzen voor trein, theater of de bioscoop werken niet en daarom kunnen we ze maar beter afschaffen. Leeftijd is geen goede maatstaf voor kortingen, je kunt beter kiezen voor het inkomen. Dat stelt econome Barbara Baarsma. In Buitenhof gaat zij hierover in debat met Henk Krol voorzitter Tweede Kamerfractie 50PLUS, die zich afvraagt of dit niet de zoveelste maatregel is om ouderen treffen.

Schuim & As: Met Wim Pijbes