2Doc:

Inequality for all

2Doc:

Inequality for all

Econoom Robert Reich legt uit waardoor de ongelijkheid tussen arm en rijk in de VS is toegenomen. Die ongelijkheid heeft volgens hem niet alleen effect op de economie maar ook op de democratie. Econoom en schrijver Robert Reich legt haarscherp uit waardoor de ongelijkheid tussen arm en rijk in de Verenigde Staten de laatste jaren is toegenomen. Deze ongelijkheid is volgens hem de oorzaak van de economische problemen in de afgelopen dertig jaar. Er gaat zoveel geld naar een kleine groep mensen met topinkomens, dat de middenklasse niet meer genoeg verdient om de economie draaiende te houden. De meeste huishoudens hebben enorme schulden. Tegelijkertijd verdient 1 procent van de inwoners meer dan 20 procent van het nationale inkomen. Dit heeft volgens Reich niet alleen effect op de Amerikaanse economie maar op ook de democratie. Econoom Robert Reich verklaart de toename van ongelijkheid in de VS. Die heeft niet alleen effect op de economie maar ook op de democratie.