VPRO Import

Oorlog te koop

VPRO Import

Oorlog te koop

Tien jaar na de invasie van Irak onderzoekt deze Deense documentaire de vraag hoe je een oorlog verkoopt. Welke stappen worden er genomen om tot zo'n beslissing te komen? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe zit het met de democratie bij een dergelijke besluitvorming? De documentaire kijkt naar de veertien maanden die aan de oorlog in Irak zijn voorafgegaan. Hoe krijg je steun voor een 'gekozen oorlog'? De oorlog in Irak laat zien dat politici een internationale interventie of een oorlog goed kunnen verkopen. Gedane zaken nemen geen keer, maar we kunnen wel leren van de manier waarop de oorlog in Irak tot stand is gekomen. En daarmee voorbereid zijn als er nieuwe interventies en oorlogscampagnes worden gevoerd, bijvoorbeeld bij de situatie in Iran. Aan het woord komen mensen die betrokken zijn geweest bij het verkopen van de oorlog tegen Irak. Van de Verenigde Naties is dat Nader Mousavizadeh, de toesprakenschrijver van Kofi Annan, Frederik Harhoff, de rechter die het misbruiken van de VN bij het verkopen van deze oorlog aan de orde stelt en Hans Blix, het hoofd van de wapeninspecties in Irak. Uit Amerika komt Joseph Wilson aan het woord, de agent die de nucleaire geruchten moest onderzoeken. Hij werd klokkenluider toen zijn informatie terzijde werd geschoven en het publiek werd misleid. Verder Charles Duelfer, de laatste man die Saddam Hussein ondervroeg en Irakexpert Joyce Battle, die een aantal verslagen heeft gemaakt over de chronologie van de gebeurtenissen en de verkeerde voorstelling van de gang van zaken. Paul Pillar van de CIA ruimt enkele misverstanden uit de weg. Ook verschijnt Lawrence Wilkerson, de rechterhand van Colin Powell en schrijver van de toespraak van Powell voor de Verenigde Naties in februari 2003.