De maatschap

Vanuit het niets bouwt de jonge Matthias Meyer een advocatenimperium dat in het naoorlogse Nederland zijn weerga niet kent. Niet alleen dat, hij bouwt een familie. Een hecht gezin, samen één tegen de rest. Onder druk van hun vader zullen de zoons eveneens allemaal in de advocatuur belanden: de ijverige Jakob, de hulpbehoevende Aron, vaders oogappel Benjamin, en Theo, de enige die zich af en toe tegen de patriarch verzet. Wanneer patriarch Matthias Meyer een beroerte krijgt en moet revalideren, groeit de rivaliteit onder de broers en schurkt Benjamin, in zijn honger naar vriendschap en bewondering, gevaarlijk dicht tegen zijn beruchte cliënten aan.

advertentie