steun vpro

Beagle, in het kielzog van Darwin

Een aap met moraal

Beagle, in het kielzog van Darwin

Een aap met moraal

Op Mauritius werd de makaak opgeofferd om wegkwijnende endemische soorten te redden. Maar: de geofferde soort is een aap. En apen, waren dat niet onze naaste verwanten in het dierenrijk? Redmond doet het aan boord fijntjes uit de doeken. Hoe Darwin langzaam maar zeker tot de conclusie kwam dat we afstammen van een aapachtige, die ook de huidige apen als nakomeling heeft. En hoe die conclusie tot woedende reacties leidde uit alle hoeken van de 19e eeuwse samenleving. Het hoogtepunt in die discussie werd bereikt toen een vooraanstaand bisschop de mond werd gesnoerd door een wetenschapper die zei: 'Ik stam liever af van een aap dan van een beschaafde man die de gaven van cultuur en welsprekendheid misbruikt in dienst van vooroordelen en onwaarheden.' We vragen ons af hoe dicht die aap nou werkelijk bij ons staat. Is het inderdaad een harig neefje, of is de mens een unieke soort? De makakenspecialist Dario Maestripieri zoekt samen met Sarah Darwin naar een wilde makakengroep op Mauritius. Hij schetst de verbluffende overeenkomsten tussen mens en makaak. Niet alleen delen we 96 procent van onze genen, maar in gedrag lijken we ook angstaanjagend veel op elkaar.