VPRO Import

Holy Wars

VPRO Import

Holy Wars

Dit jaar is de aanslag van 9/11 tien jaar geleden. We nemen de kijker mee in de wereld van twee verschillende fundamentalistische gelovigen. Meer dan drie jaar worden de christelijke zendeling Aaron Taylor en de radicale Khalid Kelly, een Ier die zich tot de Islam bekeerde, gevolgd. Na de aanvallen van 9/11 verklaarde Osama Bin Laden dat de islam een Heilige Oorlog voerde tegen het Christelijk Avondland. Voor de meeste Amerikanen was deze uitspraak holle retoriek van een religieuze extremist. Een kleine minderheid van christelijke en islamitische fundamentalisten nam deze uitspraak echter serieus. Voor deze ware gelovigen markeerde 9/11 het begin van een definitieve botsing tussen de krachten van goed en kwaad zoals dit wordt voorspeld in de Bijbel en de Koran. Een strijd die onvermijdelijk zal eindigen met een apocalyptische einde van onze wereld. Aaron Taylor is een Amerikaanse evangelische christelijke zendeling, die moslims als zijn vijanden beschouwt en die naar Pakistan reist om moslims te bekeren. Khalid Kelly is een Ierse bekeerd extremistische moslim, die in Londen woont en een wereldwijde jihad tegen het westen als doel heeft. Drie jaar lang volgt Stephen Marshall beide diep religieuze mannen afzonderlijk, terwijl zij rondreizen om hun eigen waarheid rond te brengen. Ook engageert hij een ontmoeting tussen beide religieuze zendelingen. Uiteindelijk blijkt dat de veranderende wereld er toe bijdraagt dat zelfs de meest verstokte fundamentalist een omslag kan maken. Het gaat de filmmaker niet om een bepaalde religie die hij aan de orde wil brengen, maar hij wil extremisme en tolerantie ter discussie stellen.

advertentie