Arm & Rijk

Seizoen 1

Jan Leyers onderzoekt hoe arm en rijk wereldwijd omgaan met de groeiende ongelijkheid. Op papier zijn alle mensen op onze planeet gelijk, maar in de praktijk leven ze in extreem verschillende sociale omstandigheden. Tussen haves and have-nots gaapt een diepe kloof, die bovendien steeds dieper wordt. Jan Leyers zoekt uit hoe mensen met deze vaak spectaculaire ongelijkheid omgaan. Hoe armen het hoofd boven water proberen te houden, en rijken hun geprivilegieerde situatie met ideologische en religieuze theorieën proberen te rechtvaardigen. Waarom zo weinig armen tegen de stuitende verschillen in opstand komen, en zoveel rijken onverschillig de andere kant opkijken.

advertentie