Film op 2

Nynke

Film op 2

Nynke

Een liefdesgeschiedenis over een vrouw, de beroemde kinderboekenschrijfster Nynke van Hichtum, die er een half leven over gedaan heeft om uit de schaduw van haar man, de staatsman en dichter Pieter Jelles Troelstra, te komen. Een film over een vrouw die haar plaats in de wereld zoekt, over het conflict tussen moederschap en ambitie, tussen liefde en onafhankelijkheid. Sjoukje Bokma de Boer droomt van een bijzonder leven met een bijzondere man. Het huwelijk met dichter-advocaat Pieter Jelles Troelstra lijkt de vervulling van die droom. Zij houden beiden van literatuur, poëzie en Friese cultuur en zij denkt een man getroffen te hebben die haar als gelijkwaardig beschouwt en behandelt. Maar het gaat anders. Pieter Jelles Troelstra raakt, al in het begin van hun huwelijk, in de ban van het socialisme. Van het samenwerken op het gebied van literatuur en dichtkunst komt niets meer terecht. Sjoukje wordt gedwongen in de rol van moeder-de-vrouw. Ze raakt in een isolement en na de geboorte van haar tweede kind krijgt ze een zenuwinzinking. Ze krijgt het advies haar ambities op te geven. Haar rol in het leven, haar bestemming, is moederschap. Aanvankelijk legt ze zich daar moedig bij neer en doet alles om een goede moeder en steun en toeverlaat voor haar 'strijdende' echtgenoot te zijn. Maar die zelfopofferende houding wreekt zich. Hoe meer ze zich inzet, hoe meer ze van zichzelf vervreemdt.