Andere Tijden

Boeren op z'n Amerikaans

Andere Tijden

Boeren op z'n Amerikaans

Het Friese dorpje Rottevalle wordt in 1953 uitverkoren als voorbeelddorp. De Amerikanen geven de boeren in het dorp geld om de modernisering van de agrarische sector te stimuleren. Zowel de boerderijen als de dierenverblijven worden aangepakt. Er komen nieuwe stallen, keukens, slaapplaatsen en ook nutsvoorzieningen als waterleiding en elektriciteit worden verbeterd. Talloze bezoekers waaronder koningin Juliana- worden door het dorp geloodst om de nieuwe standaard te aanschouwen. Presentatie: Hans Goedkoop

advertentie