Andere Tijden

Vestia's voorgangers

Andere Tijden

Vestia's voorgangers

Het begint jaren negentig met wat experimenten. Woningbouwcorporaties, met de beloofde volledige zelfstandigheid in zicht, moeten leren op eigen benen te staan. Weg onder het juk van de bevoogdende overheid en verantwoordelijk voor de eigen portemonnee. Verschillende corporatiedirecteuren laten zich door jongens van het snelle geld meevoeren op het glibberige pad van opties en derivaten. Het eerste jaar brengt winst maar daarna volgt verlies op verlies tot faillissement dreigt. In Enschede komt, tot grote schrik van de gemeente, Eigen Haard in de problemen. Op de dag dat het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties verschijnt, het verhaal over een corporatie die al vroeg uit de bocht vloog.

advertentie