2Doc

Gewoon doen!

2Doc

Gewoon doen!

Steeds meer mensen zijn bereid om op te komen voor een beter milieu. In Just do it volgt filmmaakster Emily James een jaar lang Engelse protestbewegingen zoals Climate Camp and Planet Stupid. Ze is er bij wanneer de milieu activisten protesteren tegen de Didcot elektriciteitscentrale, wanneer ze zich zelf vast ketenen aan de hekken van de Royal Bank of Scotland en tijdens de protesten in Kopenhagen. In de film maken we onder andere kennis met Marina Pepper, een Engelse activiste die in haar tentje op de plaats van actie onverstoorbaar thee blijft zetten. Vriendelijk biedt ze de politieagenten, die op het punt staan haar met haar tent en theepot te verwijderen, een kopje thee aan. "I put my body in the way and I don't mind being arrested". Voor Marina is thuisblijven en niets doen geen optie. Opkomen voor je idealen moet je gewoon doen. Just do it is het verhaal van een groeiende groep mensen die opkomen voor de idealen waarin ze geloven en deze idealen willen uitdragen. Ze zijn bereid om actie te voeren om het milieu te beschermen.

advertentie