Andere Tijden

Wieringermeer in de oorlog; verdronken trots

Andere Tijden

Wieringermeer in de oorlog; verdronken trots

Op 17 april 1945, vlak voor de bevrijding van Nederland, blaast het Duitse leger de dijk rond de Wieringermeer op. Met verwoestende kracht stroomt het water uit het IJsselmeer de polder in: 20.000 hectare kostbare landbouwgrond gaat verloren, Nieuw Land' dat pas 15 jaar eerder was gewonnen. 7000 bewoners en zeker 1000 onderduikers vluchten met wat schaarse bezittingen terug naar het oude land. Na de bevrijding blijkt de ravage enorm. 80 procent van de bebouwing, de gehele oogst, en bijna alle landbouwwerktuigen zijn verdwenen in het water. Een ramp voor de ondervoede bevolking in het westen van het land. In Andere tijden vertellen ooggetuigen over hun pionierstijd in het Nieuwe Land, over de inundatie en over weer opnieuw beginnen in de verdronken trots van Nederland.