Andere tijden sport

Een Friese Elfstedendynastie

Andere tijden sport

Een Friese Elfstedendynastie

De Elfstedentocht. Aan de hand van niet eerder vertoond privémateriaal van vier schaatsgeneraties 'De Ruiter' wordt een beeld geschetst van een typisch Fries schaatsgeslacht met een rijke Elfstedentraditie. De eerste Elfstedentraditie van deze schaatsdynastie dateert uit 1914. De familie De Ruiter heeft zijn Elfstedentraditie in woord en beeld vastgelegd. Zo filmde Anne de Ruiter al schaatsend de Elfstedentochten van 1986 en 1997.