VPRO Tegenlicht

Het werken van morgen

VPRO Tegenlicht

Het werken van morgen

De contouren van het werken van morgen, een zoektocht naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk in onze samenleving en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk. Volgens alarmerende studies dreigt bijna 50 procent van de banen wereldwijd vervangen te gaan worden door robots, computers en verregaande automatisering. En dit geldt al lang niet meer alleen voor fabrieksbanen en laaggeschoolde arbeid, zoals in de afgelopen decennia. Deze tweede golf van automatisering zal de arbeidsmarkt veel dieper raken dan de eerste. Ook miljoenen goedbetaalde en tot nu toe altijd veilig geachte banen in het middensegment worden bedreigd. Deze transitie kan desastreuze gevolgen hebben, volgens pessimistische economen bestaat de wereld in de toekomst uit een kleine, rijke elite, een sterk verarmde middenklasse en een enorme onderklasse. Hoe anticiperen we hier op als werkende mens? VPRO Tegenlicht wil de betekenis en waarde van werk aan een fundamentele herdefinitie onderwerpen en verkent hoe het werken van de toekomst er uit gaat zien; wat voor soort nieuwe beroepen men te wachten staat en hoe men, door een radicale herbezinning op de manier waarop wij mensen werken, de concurrentieslag tegen robots en computers kan winnen. Door in te zetten op uniek menselijke waarden kan het werk van de toekomst wel eens veel persoonlijker, meer dankbaar en flexibeler worden, en daarmee zou het denken over de positie die werk in onze samenleving inneemt ingrijpend kunnen veranderen.