VPRO Tegenlicht

Onderhandelaar in oorlogstijd

VPRO Tegenlicht

Onderhandelaar in oorlogstijd

Libanon kent inmiddels meer dan 1.2 miljoen Syrische vluchtelingen op een bevolking van 4 miljoen mensen. Welke impact heeft het grote aantal vluchtelingen op het toch al wankele evenwicht in de regio? Hoe gaan de Libanezen om met hun nieuwe inwoners? De Nederlandse Sigrid Kaag, die als VN-gezant speciaal is belast met dit vluchtelingenvraagstuk in Libanon, rapporteert haar bevindingen aan de VN en probeert oplossingen te vinden voor een welhaast onoplosbaar conflict. VPRO Tegenlicht volgt de Nederlandse bij haar missie in een land waar één op de vier inwoners vluchteling is.

advertentie