Andere Tijden

Verlangen naar het Kalifaat

Andere Tijden

Verlangen naar het Kalifaat

Sinds 2000 heeft de westerse wereld te maken met gewelddadige aanslagen gemotiveerd vanuit het islamitische geloof. Wat is de voedingsbodem geweest voor dit radicale geweld? We gaan terug naar de jaren 80 om te zien of er in Nederland al aanwijzingen te vinden waren voor deze radicalisering. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vertelt zijn verhaal over de verlokkingen van islamitisch radicalisme. En voormalig directeur democratische rechtsorde van de BVD, Nico van Helten, doet een boekje open over de aanpak van de veiligheidsdienst in de jaren 80 en 90.