24 uur met...

Ali B

24 uur met...

Ali B

Theo Maasen laat zich 24 uur opsluiten met rapper, televisiepresentator, stand-upcomedian en labeleigenaar Ali B. Maassen duikt diep in het persoonlijke leven van Ali B en vraagt hem of hij inmiddels niet te ver afgedreven is van zijn originele stiel: rapper van de straat. Er wordt gerapt, gegrapt en serieus en emotioneel gediscussieerd. Wat is de functie van de voorhuid en waarom zou je deze laten wegsnijden? En waarom wil Ali B alles en iedereen te vriend houden? Wat bedoelt hij met 'ik wil als de zon zijn!'?

advertentie