Andere Tijden

Leven in koloniaal Suriname (2/2)

Andere Tijden

Leven in koloniaal Suriname (2/2)

Deel twee beschrijft het langzaam opkomend nationalisme vanaf de jaren '60. Voor een belangrijk deel van de bevolking was Nederland het grote voorbeeld en het koninklijk huis werd op handen gedragen. Maar kleine groepen begonnen eigen identiteit en cultuur steeds meer te koesteren en pleitten uiteindelijk voor complete zelfstandigheid.

advertentie