Het welvaartsevangelie - Tegenlicht

04-03-2013

Het welvaartsevangelie - Tegenlicht

04-03-2013

In tijden van crisis zoeken mensen verdieping en groeien religies. De pinksterbeweging is wereldwijd aan een ongekende opmars bezig, vooral onder mensen uit de middenklasse en hoger opgeleiden.

Overal ontstaan nieuwe kerken, geleid door ondernemende voorgangers met een pioniersmentaliteit.

De documentaire brengt twee kerken van de pinksterbeweging in beeld: de economisch en politiek machtige Redeemed Christian Church of God van predikant Enoch Adeboye in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos en de C3 kerk in Amsterdam, die geleid wordt door Steven Warren.

Met aandacht voor de ideeën, strategieën, evangelisatietactieken, zakelijke bedrijfsvoering en inkomsten van de pinksterbeweging.