Cultura: Hier is...Adriaan van Dis 4

Hier is...Adriaan van Dis 4

Cultura: Hier is...Adriaan van Dis 4

Hier is...Adriaan van Dis 4

Hier is...Adriaan van Dis 4: Pianist Ivo Pogorelich over zijn pragmatische keuze voor de piano, de ergernis over kuchend publiek en de luxe om bescheiden te kunnen zijn.

Mario Vargas Llosa: Op het moment van de ontmoeting met Van Dis was Llosa verwikkeld in een pennenstrijd ten aanzien van de sociale en politieke situatie in Latijns-Amerika in het algemeen en Cuba is het bijzonder. Llosa kritiseert met name die schrijvers die - levend in democratische landen - pleiten voor communistische regeringen.

Willem Oltmans: Legendarisch interview waarin journalist Willem Oltmans ontploft en Adriaan van Dis dreigt met een rechtszaak, omdat de laatste onbewezen geruchten brengt als feiten, iets waar Van Dis Oltmans juist op had willen aanpakken.