Cultura: 25 Minuten

De muze van Harry M

Cultura: 25 Minuten

De muze van Harry M

Zevendelige serie satirische portretten van en met Arjan
Ederveen. In deze aflevering een dag uit het leven van
Irreela Fictie (Arjan Ederveen), een muze die werkt op de
Afdeling Culturele Inspiratie, waar schrijvers en kunstenaars kunnen aankloppen als zij een writersblock hebben. Fictie kan haar werk en privé niet gescheiden houden, duikt met Harry Mulish het bed in en probeert dit tevergeefs geheim te houden voor haar collega's.