Wie was Jan Pieterszoon Coen?

De VOC: een wereldonderneming - 8 jan 2013 (3:26 min)