Onzichtbaar Nederland in de klas

De Nederlandse voedselindustrie

Onzichtbaar Nederland in de klas

De Nederlandse voedselindustrie

Tweederde van Nederland bestaat uit land- en tuinbouwgrond. Hier wordt voedsel geproduceerd voor onze eigen bevolking en voor de export naar andere landen. Op de Verenigde Staten na zijn wij de grootste voedselexporteur ter wereld, maar dat is niet altijd zo geweest. Waar honderd jaar geleden het agrarische land gekenmerkt wordt door akkertjes, is door ruilverkaveling een monotoon landschap ontstaan.

advertentie