TV-toespraak Claus von Amsberg bij zijn verloving met Beatrix

NTS, 28 juni 1965

TV-toespraak Claus von Amsberg bij zijn verloving met Beatrix

NTS, 28 juni 1965

Claus von Amsberg spreekt over de gevoelens van het
Nederlandse volk ivm zijn afkomst en zijn kennis van de
Nederlandse taal.