Een radarproefstation aan de Nederlandse kust

Polygoon Hollands Nieuws, 7-7-1947

Een radarproefstation aan de Nederlandse kust

Polygoon Hollands Nieuws, 7-7-1947

In Noordwijk is vlak aan zee een experimenteel radarstation ingericht. Onder de autoriteiten die bij de opening aanwezig zijn bevindt zich een van de "uitvinders" van de radar, de Engelsman Sir Robert Watson Watt.

SHOTS:
- ext. gebouw;
- ronddraaiende radarantenne op het dak;
- int. gebouw met cu's van int. en ext. van de elektronische
apparatuur;
- animatiebeelden leggen de principes van radar uit aan de
kijkers;
- beeld van de omgeving zoals een ronddraaiende straal die
laat zien op het ronde radarscherm;
- autoriteiten;
23:15 Watson Watt bekijkt de apparatuur.

advertentie