Doorvaart Suezkanaal (kleur)

Alfred Hustinx, 1938

Doorvaart Suezkanaal (kleur)

Alfred Hustinx, 1938

Fragment uit: Eerste deel van een 4-delige kleurenfilm over de zeereis per
passagiersschip naar Nederlandsch-Indie, met aansluitend een
tocht per auto over Java en Bali.

advertentie