Nippon presents (3)

Netherlands Indies Government Film Unit/Australia, 1946

Nippon presents (3)

Netherlands Indies Government Film Unit/Australia, 1946

Vervolg (acte 3) van Nippon Presents. Afwisselend beelden van
Japanse oorsprong; na de capitulatie opgenomen beelden in de
kampen; verbonden met later in Australie opgenomen scenes,
waarin de ex-krijgsgevangenen verklaringen aflegden over de
werkelijke situatie in de kampen.


Makers Speijer, J. ; Daniel, F. (regie)

Productie Netherlands Indies Goverment Film Unit (producent)

Beschrijving 00.01 Enige paren stappende blote mannenbenen.
00.08 Hand wijst zweren en oedeem op de benen aan.
00.12 Hand wijst zweren op andere, verkrampte hand.
00.14 Groep ex-geeenterneerden loopt voorbij in speciaal
vervaardigd schoeisel.
00.33 Gang in hospitaal te Batavia met religieuse- en
pleegzusters.
00.43 Van geeenterneerde wordt rontgenfoto gemaakt door
Japans medisch personeel.
00.53 Ander gedeelte van hospitaal.
00.58 Japans medisch personeel bezig met operatie.
01.11 Twee herstellenden zitten aan tafel en krijgen melk
van religieuze.
01.20 Idem voor zieke in bed.
01.32 Dr. Kingma aan het woord.
02.00 Hospitaalloods in krijgsgevangenkamp.
02.11 In beeld: uitgemergelde zieke liggend op brits.
02.15 Drie vermagerde zieken op britsen.
02.19 Rode Kruis personeel in werkkleding bezoekt zieken op
stapelbritsen.
02.24 In beeld: zieke met arm in gips.
02.27 Lege kastjes aan de muur.
02.30 Overgang naar Japanse propagandabeelden.
02.32 Rijdende trein in landschap.
02.38 Buitenverblijf in de bergen voor Japanse
stafofficieren
02.49 Krijgsgevangenen zittend onder zonnescherm bij dit
buitenverblijf.
03.00 Duikende en zwemmende krijgsgevangenen.
03.07 Overzicht van zwembad.
03.13 Krijgsgevangenen die biljart spelen. Toeschouwers.
03.29 Uitzicht op berglandschap met krijgsgevangene, die als
golfspeler een slag doet.
03.33 In beeld: golfspeler die in richting van de camera
spreekt.
03.38 Uitzicht op golflinks.
03.49 In beeld: R.A.A.F. officier, die toelichtingen geeft.
04.02 In beeld: hoofden van krijgsgevangenen met Japanse
begeleiders.
04.09 Sjouwende krijgsgevangenen.
04.15 Groep staande en lopende krijgsgevangenen.
04.20 Twee voorbijlopende Japanse militairen.
04.23 Groep loslopende krijgsgevangenen met Japanse
begeleiding.
04.28 Groep krijgsgevangenen wordt door Japanse militairen
kamppoort binnengeleid.
04.34 Krijgsgevangene pompt water voor Japanse militairen.
04.38 Voorbijlopende krijgsgevangenen.
04.40 Overgang naar Japanse opnamen.
04.41 Landschap met vrouwen en kinderen, die komen aanlopen.
04.49 Een groep Hollandse krijgsgevangenen rent ze wuivend
tegemoet.
04.51 Vrouwen en kinderen lopen nu ook hard, gevolgd door
ontmoeting en omhelzingen.
05.10 Gezin gaat in gras zitten.
05.17 Twee Australische krijgsgevangenen kijken toe hoe
namaak-gezin samen zit.
05.22 Zij worden uitgenodigd erbij te komen zitten.
05.42 In beeld: Annemieke, die haar verhaal vertelt.
05.52 Realistische opname uit interneringskamp.
05.56 In beeld, jongetjes in kamp.
06.12 In beeld, Annemieke die haar verhaal vervolgt.
06.19 Twee Australische krijgsgevangenen kijken naar
voorbijlopend Hollands namaak-echtpaar.
06.34 In beeld, Australische krijgsgevangene.
06.42 Indische vrouw omhelst haar namaak-echtgenoot in
uniform.
06.49 In beeld, wederom Australische krijgsgevangene die
naar foto van zijn vrouw kijkt.
07.00 Australische krijgsgevangene, aan tafel gezeten,
schrijft een brief aan zijn vrouw.
07.05 In beeld, dezelfde Australier, die naderhand de
toedracht vertelt.
07.26 Realistische opname van twee krijgsgevangenen in kamp.
07.28 In beeld: achtereenvolgens hoofden van vier Japanse
militairen, waarvan de laatste op fluit blaast.
07.37 Realistische kampopnamen.
08.05 Vermagerde hond kauwt op bot.
08.09 Vieze waterbak.
08.13 Mestvaalt.
08.15 Vuilnishoop met kind.
08.17 Twee krijgsgevangenen.
08.20 Groep kaartspelende, vermagerde krijgsgevangenen.
08.27 Was die te drogen hangt.
08.32 Prikkeldraad met een stel benen van krijgsgevangene en
Japanse schildwacht.
08.35 In beeld: de brief die door Australische
krijgsgevangene geschreven is.
08.40 In beeld: krijgsgevangene wrijft traan weg en vertelt
wat er werkelijk gebeurd is.
08.53 Einde.