Nippon presents (minus slotminuut)

Netherlands Indies Government Film Unit/Australia, 1946

Nippon presents (minus slotminuut)

Netherlands Indies Government Film Unit/Australia, 1946

Nederlands - Australische co-produktie.
De film is opgebouwd uit oorspronkelijk Japans propaganda
materiaal over de behandeling van geallieerde
krijgsgevangenen in de kampen op Java. Na de Japanse
capitulatie is m.b.v. dit materiaal een "anti propagandafilm
vervaardigd in Australie, waarin enkele van de in het Japanse
origineel optredende ex-krijgsgevangenen verklaringen
afleggen. Deze eerste akte bestaat uit drie, chronologisch
verschillende delen en wel: de in Australie vervaardigde
"mantel" film met de verklaringen van de inmiddels bevrijde
krijgsgevangenen, uit 1946 of later.

- het gedeelte opgenomen in of bij Japanse
krijgsgevangenenkampen op Java, gedurende de bezetting van
dat eiland. Volgens particuliere informatie zijn de scenes
die spelen in de keuken van Hotel des Indes te Batavia
opgenomen op 17 juli 1943.

- de scenes opgenomen in de krijgsgevangenen c.q.
mannenkampen direct na de bevrijding, d.w.z. in 1945 - 1946.

Personen: Blackburn ; Davis ; Johnson, E.J. ; Dr. Meinte-Jan Kingma ; "Annemieke"
Geografische namen Australië ; Batavia ; Java
Maker: Speijer, Jaap; Domiel, F. (regie)

(tijdcodes minus 24.30)

Beschrijving 24:40 Cu's van de overlevende "acteurs" uit de Japanse
propagandafilm, Britse, Australische en Nederlandse
militairen, een Brits-Nederlandse vrouw en een Nederlands
meisje, die de beelden van commentaar zullen voorzien. Ze
bekijken in een filmzaal het einde van de propagandafilm,
waarna brigadier Blackburn hen toespreekt en zegt dat de film
vertoond zal gaan worden aan het grote publiek, aangevuld met
door de geallieerden gemaakte opnamen.
29:48 De eigenlijke film, afgewisseld met commentaren van de
overlevenden en beelden van de werkelijke situatie in de
kampen:
29:50 krijgsgevangen militairen aan het filmen (geënscèneerd);
30:23 kampartsen tijdens kantoorwerk en krijgsgevangenen in
gesprek (geënscèneerd);
30:58 krijgsgevangenen aan het werk in de keuken van het kamp
(geënscèneerd, het betreft de keuken van een sjiek hotel, het
Japanse hoofdkwartier, in Batavia); gevolgd door beelden van
de werkelijk kampkeuken;
32:12 beelden van de situatie in een vrouwenkamp: oa vrouwen
die met kinderen spelletjes doen, aan het handwerken en naaien
zijn en ander huishoudelijk werk verrichten en vrouw die
vertelt dat ze in het kamp dikker geworden is (geënscèneerd);
gevolgd door beelden van de werkelijke, armoedige situatie, oa
van kokende vrouwen;
36:20 zwemmende en vissende mannen (geënscèneerd); gevolgd
door authentieke beelden van de badruimte in een kamp;
36:54 krijgsgevangenen in huis bij de radio waar ze thee
drinken en praten over de post die ze van thuis ontvangen
hebben (geënscèneerd); met werkelijke beelden van sterk
vermagerde mannen in het kamp;
40:44 tenniswedstrijd en cricketwedstrijd (geënscèneerd);
gevolgd door authentieke beelden van uitgehongerde
krijgsgevangenen die aan div. ziektes lijden;
42:54 ziekenhuis in Batavia waar Japanse artsen
krijgsgevangenen aan een röntgenonderzoek onderwerpen en
opereren en nonnen hen verzorgen (geënscèneerd); gevolgd door
authentieke beelden van een kamphospitaal;
44:51 trein rijdt door landschap; krijgsgevangenen zwemmen,
biljarten en spelen golf bij landhuis; gevolgd door
authentieke beelden van krijgsgevangenen die door Japanse
militairen bijeengedreven zijn;
47:00 reünie van enkele krijgsgevangen Nederlandse soldaten
met hun gezinnen in het kamp, waarbij een van hen zich met
zijn gezin voor een picknick installeert (geënscèneerd);
gevolgd door beelden van de werkelijke situatie van kleine
kinderen in een vrouwenkamp;
48:39 jonge krijgsgevangene ontmoet zijn geliefde in het kamp,
terwijl twee anderen toekijken; een van hen bekijkt de foto
van zijn geliefde en schrijft haar een brief (geënscèneerd);
gevolgd door authentieke beelden van Japanse soldaten en van
krijgsgevangenen in een kamp die oa aan het kaarten zijn;
51:20 uitdeling van geld door Japanse soldaten aan
krijgsgevangenen, waarna deze een biertje drinken of een
maaltijd verorberen in een kampkantine en beelden van
voedseluitdeling aan enkele anderen (geënscèneerd); gevolgd
door beelden van de werkelijke voedselverstrekking en van een
hut vol krijgsgevangenen;
53:58 twee militairen lopen door winkelstraat in Bandung en
gaan een modewinkel binnen waar een van hen een jurkje voor
zijn dochtertje aanschaft (geënscèneerd); authentieke beelden
van krijgsgevangenen die bepakt een kamp binnen gaan;
55:41 herdenkingsplechtigheid in een kamp, in aanwezigheid van
krijgsgevangenen, voor gesneuvelde militairen uit Japan,
Australië, Amerika, Engeland en Nederland: Japanse militairen
vormen een erewacht en salueren bij hoorngeschal; een van hen
leest een verklaring voor waarin staat dat de krijgsgevangenen
goed behandeld worden en vervolgens worden door
krijgsgevangenen bloemstukken opgesteld bij een monument met
opschrift "Lest we forget" (geënscèneerd); authentieke beelden
van sobere graven met houten kruisen en van het begraven en
het ontsmetten van met doeken bedekte verminkte lijken die
overal in het rond liggen.