Merdeka

Indonesische propagandafilm, 18/19 september 1945

Merdeka

Indonesische propagandafilm, 18/19 september 1945

Beelden van het drukken en verkopen van het dagblad Merdeka,
van de aankomst van Indonesische leiders op station Gambir
die de presentatie van de leiding van de Republik Indonesia
in het huis van Soekarno bijwonen en van demonstratieve
bijeenkomst van met bamboesperen en messen gewapende jongeren
die toegesproken worden door Soekarno en een jeugdleider.


Opnameplaats Nederlandsch-Indie; Batavia; Pegangsaan-oost; Molenvliet
Beschrijving 00.11 Shot van Indonesische rood-witte vlag op toren van zgn.
Uniegebouw op de hoek van Molenvliet-Oost en Berendrechtslaan
naar groepje mensen bij de ingang (noot 1)
00.23 Twee jongelui hangen spandoek aan de gevel
00.28 Opschrift Merdeka op het spandoek
00.33 Aandrijfas van draaiend vliegwiel waarmede
00.38 horizontale krantenpers aangedreven wordt
00.42 Lange strook van gedrukte krant gaat omlaag
00.47 Uitgeworpen kranten worden afgenomen
00.51 Menigte Indonesiers voor gebouw waar krant verspreid
wordt
00.55 Krantenverkoper deelt aan dringende menigte kranten uit
01.02 Beeld van handen met bankbiljetten die zich over de
toonbank verdringen en dan krant in ontvangst nemen
01.18 Lezer op de rug gezien kijkt krant in en leest kop over
Indonesische vlag (noot 2)
01.24 Perron van station Gambir in Batavia waar op de muur
slogan geschreven is : Equal Rights for all Nations
01.27 Indonesiers w.o. mr. Ali Sastroamidjojo, in gesprek
01.34 Slogan aan de muur onder stationsklok die zeven minuten
voor twee aanwijst
01.37 Aanhangers begroeten aangekomen leiders die nog even
blijven poseren
01.50 Aangekomen leider groet dankend
01.56 Stapt in gereedstaande sedan
01.59 Die met twee andere sedans wegrijdt van de overkapping
waarop engelstalige vrijdheidsleuzen zijn geschilderd
02.07 Indonesische vlag aan vlaggestok (18 augustus 1945)
02.11 Lijfwacht presenteert op Japanse wijze zijn geweer
02.14 Fotografen en cineasten filmen aankomst auto's
02.21 Lopen op met republikeinse leiders
02.24 Journalisten rennen over het grasveld om opnamen te
maken
02.32 Soekarno, Hatta en andere Indonesische leiders lopen
over het pad door de tuin, waarbij eerstgenoemde Merdekagroet
brengen
02.42 Soekarno en leiders poseren voor zijn huis aan
Pegangsaan-Oost Nr. 10
02.48 Pan langs het voltallige gezelschap gezeten op de
voorgalerij
03.03 Met bamboe roentjings (bamboesperen) bewapende jongeren
(noot 3)
03.08 Pemoeda (jongeren)leider loopt met zijn twee kinderen
en gevolg tussen de menigte door
03.16 Sastroamidjojo en Soekarno aan tafel met de
pemoedaleider
03.26 Pemoedaleider met zijn twee dochtertjes
03.30 Overzicht menigte voor het grote gebouw aan het
Koningsplein tijdens toespraak van Soekarno
03.54 Soekarno houdt bezwerende toespraak
04.01 Tweetal jongeren met bamboespeer
04.05 Soekarno groet herhaaldelijk met de Merdekagroet
04.08 die door menigte enthousiast beantwoord wordt
04.13 Woud van bamboesperen waaraan hier en daar rood-witte
vlaggetjes
04.24 Jeugdleiders zittend op de eerste rij
04.28 Pemoedaleider houdt indringende toespraak
04.38 Uptilt langs jongeman met golok (dolkmes) aan zijn
riem, in bevlekt onderhemd (interlock) en bamboespeer in de
rechterhand
04.47 Republikeinse leiders en Soekarno volgen toespraak
04.51 Tweetal overzichtshots van de menigte
05.11 Autocolonne van drie sedans rijdt weg
05.19 EINDE

Noot 1: In de Japanse bezettingstijd werd in dit gebouw, waarin voordien het dagblad Java-Bode gehuisvest was, het Indonesische blad Asia Raya gedrukt. Na de proclamatie van de Republik Indonesia werd hier de krant Merdeka uitgegeven, die als spreekbuis fungeerde voor de nieuwe republiek Noot 2: Krantenkop is onleesbaar op tv-scherm. Leesbaar is Bandera Nasional Indonesia ..., dus iets over de nationale (rood-witte) Indonesische vlag Noot 3: Deze massa-bijeenkomst van strijdlustige Indonesische jongeren, bewapend met bamboesperen en messen, vond plaats op 19 september 1945. Zij demonstreerden enerzijds tegen de terugkeer van de Nederlanders en vooral tegen de komst van geallieerde i.c. Britse troepen