60 jaar Groene Kruis

Groene Kruis, 1960

60 jaar Groene Kruis

Groene Kruis, 1960

Opnamen van het dorp Lange Ruige Weide in Zuid Holland waar het Groene Kruis werd opgericht door Dr. Poolman. We zien het eerste lid, de postbode de Kramer door het dorp lopen met beelden van de herberg waar de oprichting plaats vond. Het Groene Kruis bleek een zegen te worden voor de volksgezondheid. Wijkverpleging en gezinszorg zijn begrippen geworden :aan de orde komen gezinsverzorging en kraamcentrum en ouderenzorg anno 1960. Dat alles begon met het eerste lid in 1900 terwijl nu 5 miljoen gezinshoofden het werk dragen.